Vilka kostnader uppstår för den äktenskapliga åtskillnaden av egendom?

I tider med hög skilsmässa priser kan säkra ett äktenskapsavtal säkert vara värt. Många par är överens om en egenskapsskillnad före bröllopet, andra bestämmer sig senare. Vad kostar det?

Äktenskapsavtalet reglerar segregering av egendom

Låt din notarie ge dig en detaljerad rådgivning: Äktenskapskontrakt kan ogiltigförklaras i händelse av oproportionerlig diskriminering av en make.
Dela med vänner

Lämna din kommentar