Nebenkostenabrechnung från regnvatten

finansiera driftskostnader positionen vatten kan också innefatta regnvatten och ytvatten dränering. Reglerna för detta är tydliga, men kan skilja sig från samhälle till samhälle inspelade och namngivna. Därför är här några viktiga uppgifter om regnvatten för dig.

Vatten i serviceavgiften

I serviceavgiften kan olika positioner hittas kring "vatten".

  • kallt vattenförbrukning
  • varmvattenförbrukning
  • avloppsvattenkanal
  • utfällning och avloppsbrunnar

Avlopps laddningar till följd av förbrukning av varmt och kallt vatten, som antas allmänt att använda vattnet är till stor del härrör igen i avloppet. En separat beräkning sker inte här.

Nedfall och ytdränering

Fällningsvatten och ytdränering kan emellertid faktureras separat. Oavsett om det finns ett motsvarande beslut av staden eller kommunen är inte relevant. Snarare är avgörande härledningen av detta vatten

  • in i det allmänna avloppssystemet och därmed
  • till kommunalt avloppsreningsverk
  • i privata kanalsystem och sedan egna avlopp eller septisk urladda sin egen kanaler och läckage

beräkningsgrunder utfällning och ytvatten

avgörande faktor för beräkning inte finns där, som ofta felaktigt antagits, plottstorleken. Avgörande är det område av hårdgjord yta, varefter regn och smältvatten då kan inte sippra in i jorden lätt.

Typen av jordförsegling

Det finns emellertid också skillnader i förseglingen. Naturligtvis är ett hustak en full yta tätning, här multipliceras området med en faktor 0,9. Ett gräsklippare är å andra sidan mycket permeabelt för vatten. Därför är beräkningsfaktorn här 0,3.

Förslutna ytor

Förseglade ytor är många. Om

  • tak av bostäder och uthus
  • Belagda vägar, uppfarter

terrasser skärmtak, carportar, annan system takläggning dränering gjort sin egen, kan hyresvärden för detta som nämnts genom att flytta kostnaden. Kommunerna kan också kräva en sådan avgift. Det betyder dock inte att varje kommun kräver dessa kostnader. Det finns också skillnader i beräkningen.

fusionskostnader

Det kanske redan har vägts in i avloppsavgifter eller en fast avgift tas ut. Information om den kan erhållas från kommunen. Som beräkningsgrundlag är flygfoton ofta rådfrågade.

Regionala och lokala skillnader

Hantering kan faktiskt skilja sig avsevärt från en kommun till en annan. Vissa kommuner inte längre göra avyttring av mark dränering i det allmänna avloppssystemet, eftersom det utgör ett slöseri med resurser.

Privata markdränering

Hyresvärdar kan också vara befriade från dessa driftskostnader. Till exempel kan regnvattnet samlas in i lämplig utrustning och av tillräcklig storlek för att användas för bevattning av trädgården. Då kan hyresvärden också ta med motsvarande faciliteter i driftskostnaderna.

Tips & TricksDie nederbörd och avloppsbrunnar måste nämnas i hyresavtalet inte nödvändigtvis separat. Enligt en högsta domstolens dom, kan kostnaderna skall även gjort som en rörelsekostnad i serviceavgift uppgörelse accepteras om den behöriga lokala regeringen sammanfattar positioner avloppsvatten och regn dränering att kanalisera avgifter eller avlopp. Avgörande då dock om positionen avloppet eller kanal i hyresavtalet nämna findet.Im House Journal erbjuder vi en hel rad unterschiedlichster inlägg på tilläggs och driftskostnader, samt extra kostnader kommer att belasta den fastighetsskatt.

Dela med vänner

Lämna din kommentar