Låsesystem: hva skjer hvis en nøkkel går tapt?

Låsesystemer brukes på mange områder - inkludert boligbygg. Hvis en enkelt nøkkel går tapt, blir det vanskelig. Denne veiledningen vil informere deg om hva som vil være nødvendig for individuelle låsesystemer og nøkkeltyper, og hvilke kostnader en leietaker vil pådra seg hvis nøklene går tapt.

låsetyper

  • Felles sentrale systemer
  • sentrale låsesystemer
  • master-nøkkelsystemer
  • sentrale hovednøkkelsystemer

DC-lukkesystemer

DC-lukkesystemer er de hvor flere låser kan åpnes med en nøkkel. I slike systemer er det vanligvis ingen problemer, da det er irrelevant om en nøkkel eller flere låser kan åpnes med en nøkkel.

Nøkkelen kan enkelt kopieres. For å unngå misbruk av den tapt nøkkelen, men da må alle låser byttes ut. Dette er tilfellet med bilen, for eksempel hvor låsene også er like.

Sentrale låsesystemer

Sentrale låsesystemer er systemer der alle bestemte nøkler kan låses med alle utgitte nøkler. I tenements kan dette for eksempel være inngangen til huset og kjelleren tilgang.

Hovednøkkel systemer

For masternøkkel systemer, er det såkalte hovedtaster som alle låseflasker kan låses på. Tap av en hovednøkkel betyr vanligvis at alle låser må byttes ut.

Sentrale hovednøkkelsystemer

Sentrale låsesystemer og hovednøkkel systemer kan også kombineres. I dette tilfellet er det viktig hvilken nøkkel har gått tapt.

Elektroniske sikringer

Høy kvalitet, moderne låsesystemer har ofte flere elektroniske sikkerhetsforanstaltninger på nøkkelen. Med slike systemer kan det være mulig å bare "låse" individuelle tapte nøkler. Dette virker mye det samme som med bilen når en tapt nøkkel er deaktivert slik at startspareren slutter å svare.

ansvar leietaker mistet nøkkelen

For de høye kostnadene ved bytte av låsesystemet, er leietaker ansvarlig når det faktisk er på feil, og hvis faktisk det er fare for misbruk.

Begge må bevise utleier. For eksempel, hvis leietaker nøkkelen ble stjålet sammen med andre elementer som han ikke er ansvarlig, fordi han ikke er på feil.

Hvis ingen klar tildeling av nøkkelen er mulig i et hus eller en leilighet, leietaker også trenger ikke å betale, fordi det ikke er noen fare for misbruk eksisterer.

En betingelse for erstatningsansvar er videre at utleier faktisk utfører en utveksling av låsesystemet. Lump sum refusjon for hvert tap, uavhengig av om en utskifting av låsesylinderen er gjort, ikke er tillatt etter loven.

Tips og triks De høye kostnadene ved å miste nøkler kan ofte dekkes av en ekstra pakke i din egen ansvarsforsikring.
Del med venner

Legg igjen din kommentar